Większość par przystępuje w Polsce do ślubu cywilnego, ale zanim do tego dojdzie, muszą spełnić wiele wymogów.  Większość osób nie lubi formalności, ale są one konieczne.

Ślub cywilny ma bardzo duże znaczenie i jest usankcjonowaniem decyzji o zawarciu związku małżeńskiego. Dla wielu osób jest to jedyna alternatywa – są wśród nas ateiści lub mamy już za sobą małżeństwo, które z różnych przyczyn się rozpadło. Niektórzy nie chcą brać ślubu konkordatowego. Zanim jednak para wystąpi do USC o ustalenie daty, musi zacząć przygotowywać właściwe dokumenty.

Wymogi

Aby przystąpić do związku małżeńskiego, osoby muszą być pełnoletnie (jeśli nie są, to muszą przedstawić postanowienie sądu rodzinnego dotyczące zawarcia małżeństwa), stanu wolnego, niespokrewnione w linii prostej, nie będące wobec siebie przysposobione oraz zdrowe psychicznie.     

Należy pamiętać, że  wymogi wobec Urząd Stanu Cywilnego muszą spełnić także świadkowie. Powinny być to dwie osoby – w tym wypadku nieistotne jest, jakiej są płci oraz muszą mieć ukończone 18 lat. W dniu ślubu zgłaszają się 15 minut przed ceremonią w USC z obrączkami i dowodami osobistymi.

Dokumenty

Wszelkie formalności muszą być dokonane najpóźniej na 31 dni przed planowanym ślubem. Wcale nie jest tak łatwo znaleźć wolny termin, który akurat nas interesuje, zwłaszcza jeżeli myślimy o najpopularniejszych miesiącach lub świętach. Podobnie będzie w przypadku wyboru stylowego pałacu ślubu.

Para młoda może wziąć ślub w każdym USC, w którym zapragnie, ponieważ rejonizacja już nie obowiązuje. Obowiązuje ją jednak przyniesienie kilku dokumentów: dowody osobiste, dowód wpłaty wniesionej opłaty skarbowej, pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa i odpisy skrócone aktów urodzenia. Wymóg ten pomijamy, jeśli akty zostały sporządzone w tym samym urzędzie, w którym zamierzamy wziąć ślub. Osoby rozwiedzione dodatkowo muszą przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ewentualnie prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie. Wdowcy muszą załączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka. Kobieta między 16 a 18 rokiem życia przedstawia dodatkowo zezwolenie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Ceremonia zaślubin

Po zweryfikowaniu tożsamości nowożeńców i świadków na podstawie ich dowodów osobistych, urzędnik wygłasza mowę dotyczącą istoty małżeństwa i roli, jaką odgrywa w społeczeństwie. Następnie zadaje pytanie parze młodej, czy gotowi są by zawrzeć związek małżeński. Po symbolicznym założeniu obrączek, nowożeńcy, świadkowie oraz urzędnik udzielający ślubu podpisują podpisanie aktu małżeństwa. Po złożeniu życzeń wszyscy przechodzą do innej sali, gdzie tradycyjnie wznoszony jest toast za pomyślność  młodej pary. Można również wystąpić do kierownika USC o pozwolenie na ślub w plenerze.

Podobne wpisy